doprava
autodoprava
mezinárodní doprava
mezinárodní doprava

doprava
autodoprava
mezinárodní doprava
adr
návěs


ADR

Myslíme si, že je skutečně nezbytné zdůraznit, že s mezinárodní přepravou nebezpečných látek dle dohody ADR se setkáváme již od počátku naší existence.

Všichni naši řidiči, a to bez výjimky, jsou držiteli Osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné látky. Se stejnou důsledností dbáme také na plnou vybavenost vozidel všemi universálními, ale i nadstandardními ochrannými pomůckami. Rovněž od 01.01.2003 splňujeme ustanovení oddílu 1.8.3, když funkci bezpečnostního poradce pro naši firmu vykonává přímo náš zaměstnanec p. Koryčan Petr ml. - +420 724 769 741

Foto - Unitrade s.r.o. Foto - Unitrade s.r.o. Foto - Unitrade s.r.o. Foto - Unitrade s.r.o.


doprava
    
CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality